X

Use of cookies
This website stores cookies on your computer. These cookies are used to collect information about how you interact with our website and allow us to remember you. We use this information in order to improve and customize your browsing experience and for analytics and metrics about our visitors both on this website and other media. To find out more about the cookies we use, as well as to change their configuration, see our Cookie Policy.

XYY syndrom – 47,XYY

Prevalensen uppskattas till 1 på 1000 manliga födslar. XYY-syndrom är inte ärftligt och riskerna påverkas inte av moderns ålder. Livslängden är normal.

Vanligast förekommande kliniska manifestationer hos patienter med 47, XYY-syndrom:
Syndromet orsakar inte några ovanliga fysiska symptom eller medicinska sjukdomar och kan enbart upptäckas vid en genetisk analys.

  • Några få procent diagnosticeras med autistiska symptom och sjukdomar vilket påverkar deras förmåga att kunna kommunicera och interagera på ett social plan.
  • En del kan ha kognitiv påverkan, exempelvis koncentrationssvårigheter och svårt att hantera stress.

Ytterligare information

Orpha.net – Portal för ovanliga sjukdomar och lovande läkemedel

subir

Pin It on Pinterest