X

Use of cookies
This website stores cookies on your computer. These cookies are used to collect information about how you interact with our website and allow us to remember you. We use this information in order to improve and customize your browsing experience and for analytics and metrics about our visitors both on this website and other media. To find out more about the cookies we use, as well as to change their configuration, see our Cookie Policy.

Vem kan testa sig?

Båda analyserna är rekommenderade för kvinnor som vill undersöka de vanligaste förekommande kromosomförändringarna hos foster utan att för den skull på något sätt riskera sin graviditet. Testen rekommenderas speciellt till kvinnor där man upptäckt en högre risk för kromosomförändringar vid screeningprov i första trimestern, eller de som har haft tidigare Downs syndromgraviditeter, eller för att undersöka misstänkta förändringar som upptäckts på ett ultraljud.

NACE® och NACE® Extended 24 kan också användas av kvinnor som har blivit gravida genom in vitro fertilization (IVF) samt även graviditet som uppkommit genom äggdonation.

NACE®icke-invasivt prenataltest är validerat för både enkel- och tvilling*-graviditeter och NACE® Extended 24 för enkelgraviditeter..

subir

Pin It on Pinterest