X

Use of cookies
This website stores cookies on your computer. These cookies are used to collect information about how you interact with our website and allow us to remember you. We use this information in order to improve and customize your browsing experience and for analytics and metrics about our visitors both on this website and other media. To find out more about the cookies we use, as well as to change their configuration, see our Cookie Policy.

Varför NACE® och NACE® Extended 24?

  • Du får ditt NACE analysresultat inom 3 arbetsdagar (15 arbetsdagar för NACE Extended 24).
  • Validerat för analys från och med 10 fullgångna graviditetsveckor.
  • Mest tillförlitliga testet på marknaden; resultat erhålls i nära 100% av fallen.
  • Antalet fall där man behöver ta ytterligare ett blodprov är färre än 0,07%, vilket är den lägsta andelen på marknaden.
  • Nace Extended 24 är det mest kompletta testet på marknaden. Det undersöker avvikelser på alla 24 kromosomerna och identifierar sex mikrodeletioner som är relaterade till vanliga genetiska syndrom.
  • Kliniskt validerat
  • Inkluderar genetisk rådgivning
  • Inkluderar ett konfirmerande test utan extra kostnad i det eventuella fallet av ett positivt resultat.
  • Är validerat för kvinnor som blivit gravida genom IVF (in vitro fertilization) samt där man använt sig av äggdonation.
subir

Pin It on Pinterest