X

Use of cookies
This website stores cookies on your computer. These cookies are used to collect information about how you interact with our website and allow us to remember you. We use this information in order to improve and customize your browsing experience and for analytics and metrics about our visitors both on this website and other media. To find out more about the cookies we use, as well as to change their configuration, see our Cookie Policy.

Resultat och tillförlitlighet

Hur tillförlitligt är det icke-invasiva prenataltestet?

Nace® och Nace® Extended 24 är de mest tillförlitliga analyserna som finns på marknaden; de uppnår resultat i nästan 100% av fallen. Färre än 0,07% av testen behöver ett andra blodprov, vilket är den lägsta andelen på marknaden. Detta medför att vi kan undvika förseningar i svarstid.

Båda analyserna upptäcker med väldigt hög precision foster med Down syndrom såväl som andra avvikelser (kromosom 18, 13, X, and Y) eller de 24 kromosomerna och 6 mikrodeletioner med NACE® Extended 24. Men de undersöker inte för varje möjligt problem; genetiskt eller annat, som kan förekomma hos barnet.

Vilken typ av resultat kommer jag att få??

Rapporten kommer att redovisa om någon av de analyserade kromosomala avvikelserna har upptäckts eller inte. I det fall att en avvikelse har upptäckts behövs ett invasivt test (fostervattenprov eller moderkaksprov) utföras för att bekräfta fynden. Din doktor kommer att berätta mer för dig om dessa test.

subir

Pin It on Pinterest