X

Use of cookies
This website stores cookies on your computer. These cookies are used to collect information about how you interact with our website and allow us to remember you. We use this information in order to improve and customize your browsing experience and for analytics and metrics about our visitors both on this website and other media. To find out more about the cookies we use, as well as to change their configuration, see our Cookie Policy.

Icke-invasivt prenataltest

NACE® ett icke-invasivt prenataltest. Det innebär att det är helt riskfritt för dig och ditt ofödda barn.

Ett enkelt blodprov taget från armvecket, precis som vid vanliga standardblodprov, räcker för att kunna utföra analysen. NACE® använder sig av den senaste tekniken för sekvensering för att analysera foster-DNA jämfört med moderns DNA. På så sätt kan man upptäcka specifika avvikelser med en hög precision och tillförlitlighet.

Under graviditeten cirkulerar fostrets DNA i moderns blodomlopp. Mycket stora framsteg inom genetiken har gjort det möjligt för oss att, för första gången, analysera detta foster-DNA i moderns blod och att få tillgång till genetisk information och barnets kromosomer.

Vilka alternativ finns det till icke-invasivt prenatal-test?

Screening i 1:a trimestern

Är en metod som kombinerar analys av hormoner med ultraljudsundersökning och som även tar hänsyn till moderns ålder. Den utförs mellan graviditetsvecka 9 och 13.s a study combining hormonal and ultrasound analysis that takes maternal age into account. It is performed between week 9 and 13 of pregnancy.

Ultraljudsundersökning

Utförs vid olika tillfällen under graviditeten och kan komma fram till misstankar om Downs, Edwards eller Pataus syndrom. Misstänkt syndrom måste bekräftas av ett diagnostiskt test.

Fostervattenprov

Utförs från och med vecka 15 med hjälp av ett prov från fostervattnet. Det är ett invasivt test som medför en risk på 0,5-1% för spontan abort.

Korionbiopsi (moderkaksprov)

Är ett invasivt test (som vid fostervattenprov) där man tar ett litet vävnadsprov (biopsi) från moderkakan. Det medför en risk på 1-2% för spontan abort och utförs från och med vecka 11.
subir

Pin It on Pinterest