X

Use of cookies
This website stores cookies on your computer. These cookies are used to collect information about how you interact with our website and allow us to remember you. We use this information in order to improve and customize your browsing experience and for analytics and metrics about our visitors both on this website and other media. To find out more about the cookies we use, as well as to change their configuration, see our Cookie Policy.

Vad är NACE®?

I våra celler har vi människor en uppsättning av 46 kromosomer, ordnade i 23 par. De första 22 paren är numrerade från 1 till 22. Det sista paret avgör vilket kön vi har. Flickor har två X-kromosomer och pojkar har en X- och en Y-kromosom. När det saknas en kromosom eller när det finns en extra kan det medföra såväl fysiska som mentala handikapp för den drabbade. I de fall när det finns en extra kromosom, dvs. tre kopior i stället för två (en från de båda föräldrarna) kallas det för trisomi..

nace-circulo

Vad är NACE®?

  • NACE® är ett icke-invasivt prenataltest som analyserar de mest förekommande kromosomförändringarna utan att för den skull utgöra någon risk för graviditeten.
  • NACE är ett komplett prenataltest som undersöker avvikelser i kromosompar 21, 18 och 13 (Downs, Edwards och Pataus syndrom). NACE analyserar också de vanligaste avvikelserna i könskromosomerna (X and Y)*.
  • Ett enkelt blodprov i armvecket från mamman räcker för att kunna analysera fritt DNA som cirkulerar i moderns plasma med hjälp av nästa generations sekvenseringsteknologi (NGS) och avancerad bio-informativ analys.
  • NACE har den högsta graden av att generera information: vi uppnår resultat för 99.9% av de analyserade blodproven vilket är den högsta nivån på marknaden.

nace-plus-circulo

Vad är NACE Extended 24?

  • NACE Extended 24 är samma typ av test som NACE men en utökad variant som också inkluderar analys av alla 24 kromosomer och identifierar fem mikrodeletioner vilka är associerade till vanliga genetiska syndrom: Di Georges syndrom, 1p36 deletions-syndrom, Angelmans syndrom**, Prader-Willis syndrom**, Cri-du-chats syndrom, och Wolf-Hirschhorns syndrom.
  • Mikrodeletioner är kromosomförändringar som orsakas av att en liten del av kromosomen saknas. Oftast uppstår dessa slumpartat och utan någon tidigare familjehistorik eller andra riskfaktorer såsom exempelvis hög ålder hos modern. Dessa syndrom är oftast förknippade med mentala handikapp och missbildning av olika organ.
  • Testet är validerat för singel/enkel-graviditeter från och med 10 fullgångna graviditetsveckor.

subir

Pin It on Pinterest