X

Use of cookies
This website stores cookies on your computer. These cookies are used to collect information about how you interact with our website and allow us to remember you. We use this information in order to improve and customize your browsing experience and for analytics and metrics about our visitors both on this website and other media. To find out more about the cookies we use, as well as to change their configuration, see our Cookie Policy.

Medicinskt utbildad personal

Varför välja ett icke-invasivt prenataltest?

Icke-invasivt prenataltests kan förhindra behovet av invasiva test i ca 98% hos patienter med risk för T211.

* Den rådande standarden för undersökning av prenatal kromosomala avvikelser kräver
användning av invasiva metoder (fostervattenprov och korionbiopsi (moderkaksprov)), vilka medför en risk på mellan 0,5%-2% för spontana aborter.

* NACE® tillhandahåller tillförlitlig information som medför att man kan undvika behovet av onödiga invasiva metoder.

Vad som täcks in av NACE® testet för singelgraviditeter ordnade efter sin betydelse.

Coverage of the NACE® test for single pregnancies ordered by their importance

Enligt data från ”the 2012 European Registry for Prenatal Diagnosis2, representerar avvikelser i kromosomerna 21, 18, och 13 71% av alla kromosomala avvikelser som upptäcks.

Grad av upptäckande hos olika typer av screening

Typ av screening

NACE®2

1sttrimester kombinerad screening*

Utökad kombinerad screening**

Fostrets ålder

Från vecka 10
9-13 veckor
11-13 veckor

Analysens grad av upptäckande

99,92% (FP<0.1%)
T21/T18/T13
80-85% (FP 5%)
85-93% (FP 2.5%)

Mikrodeletioner

Mikrodeletioner är kromosomala sjukdomar som orsakas av förluster (deletioner) av små bitar av kromosomerna. Majoriteten uppstår genom slumpen, utan någon familjehistorik eller andra riskfaktorer såsom hög ålder hos modern. Dessa syndrom är oftast associerade med utvecklingsstörning och missbildningar av olika organ.

I NACE®Extended ingår en panel av mikrodeletionersom möjliggör för medicinsk personal att kunna använda ett icke-invasivt test vid vissa kliniska situationer.

NACE®Extendeds panel med mikrodeletioner har validerats med kliniska tester och reella analyser. Den optimerade algoritmen som används klarar av att hantera komplexiteten hos dessa specifika kromosomregioner för att kunna ge tillförlitliga svar om förlusten/bortfallet av genetiskt material. Detta medför generellt sett ett bättre resultat med en låg andel falskt positiva resultat jämfört med andra analyser och den lägsta felmarginalen för denna typ av analyser.3

Testets effektivitet och den exakta tillförlitlighet och specificitet.

Övergripande sensitivitet på 91.6% och en precision på 99.84%
NACE test efficacy

subir

Pin It on Pinterest